ES-DUER, 2024

Es-duer for 2024 opdateres ved sæsonens afslutning