ES-DUER, 2020

 Es-Duer 2020 – DdB

1. Es-due Åben DdB/Sek.54 – Hanner 023-18-48 “Larsen”

 

7. Es-due Sport DdB/Sek.54 – Hanner 023-18-48 “Larsen”

 

1. Es-due Åben DdB/Sek.54 – Hunner 023-18-860 “Astria”

2. Es-due Åben DdB/Sek.54 – Hunner 023-17-930 “Rikke”

5. Es-due Åben DdB/Sek.54 – Hunner 023-16-818 “Fabiola”

 

1. Es-due Lang DdB/Sek.54 – Hanner 084-19-937 “Hr. Bæk”

7. Es-due Lang DdB/Sek.54 – Hanner 023-15-709 “Adolf”

 

4. Es-due Lang DdB/Sek.54 – Hunner 023-16-409 “Nancy”

8. Es-due Lang DdB/Sek.54 – Hunner 023-16-406 “Magda”

Placeringer

Es-due Åben DdB/Sek.54 - Hanner

1. Es-due DdB åben/Sek.54 – Hanner 2020

 

Husum 291 km nr. 2 i sektionen af 156 medsendte duer.

Halstenbek 383 km nr. 2 i sektionen af 132 medsendte duer.

Kiel 310 km nr. 9 i sektionen af 159 medsendte duer.

Bremen 458 km nr. 20 i sektionen af 132 medsendte duer.

Halstenbek 383 km nr. 28 i sektionen af 320 medsendte duer.

 

023-18-48 “Larsen”

Har flg. palc. 1-1-2-2-4-6-6-8-9-10-14-20-28 osv. ialt 16 plac.i sek.54 på 2 år.

2. Es-due Sprint sek.54 – Hanner 2019.

7. Es-due Sport Ddb/sek.54 – Hanner 2020.

Es-due Sport DdB/Sek.54 - Hanner

7. Es-due Sport Ddb åben/Sek.54 – Hanner 2020

 

Husum 291 km nr. 2 i sektionen af 156 medsendte duer.

Halstenbek 383 km nr. 2 i sektionen af 132 medsendte duer.

Kiel 310 km nr. 9 i sektionen af 159 medsendte duer.

Bremen 458 km nr. 20 i sektionen af 132 medsendte duer.

Henstedt 362 km nr. 123 i sektionen af 162 medsendte duer.

 

023-18-48 “Larsen”

Har flg. palc. 1-1-2-2-4-6-6-8-9-10-14-20-28 osv. ialt 16 plac.i sek.54 på 2 år.

 

1. Es-due Åben Ddb/sek.54 – Hanner 2020.

2. Es-due Sprint sek.54 – Hanner 2019.

 

Es-due Åben DdB/Sek.54 - Hunner

1. Es-due Åben Ddb/Sek.54 – Hunner 2020

 

Henstedt 362 km nr. 1 ud af 116 medsendte duer.

Husum 291 km nr. 4 ud af 365 medsendte duer.

Garlstorf 427 km nr. 13 ud af 124 medsendte duer.

Helstenbek 383 km nr. 17 ud af 253 medsendte duer.

Helstenbek 383 km nr. 44 ud af 320 medsendte duer.

 

023-18-860 “Astria”

Har flg. plac. 1-4-13-17-44 osv. ialt 9 plac. i sek. 54 på 2 år.

2. Es-due Åben Ddb/Sek.54 – Hunner 2020

 

Gøttingen 623 km nr. 1 ud af 134 medsendte duer.

Kiel 310 km nr. 4 ud af 353 medsendte duer.

Halstenbek 383 km nr. 5 ud af 132 medsendte duer.

Garlstorf 427 km nr. 12 ud af 124 medsendte duer.

Osnabrück 538 km nr. 25 ud af 105 medsendte duer.

 

023-17-930 “Rikke”

Har flg. plac. 1-4-4-4-5-5-8-10-11-12-14-17-21-21-24-25-30 osv. ialt 30 plac. i sek.54 på 3 år.

 

8. Es-due Åben Ddb/sek.54 – Hunner 2019.

5. Es-due Åben Ddb/Sek.54 – Hunner 2020

 

Halstenbek 383 km nr. 12 ud af 113 medsendte duer.

Kiel 310 km nr. 13 ud af 353 medsendte duer.

Henstedt 362 km nr. 25 ud af 362 medsendte duer.

Husum 291 km nr. 29 ud af 365 medsendte duer.

Halstenbek 383 km nr. 45 ud af 320 medsendte duer.

 

023-16-818 “Fabiola”

Har flg. plac. 1-1-2-2-2-3-3-3-3-4-5-7-8-8-8-9-10-11-11-12-13-14-15-17-22-25-26-26-27-29-34-38-40-45-201 osv. ialt 30 plac. i sek.54 på 3 år.

 

5. Olympiade klasse B – DdB 2019.

1. Es-due åben Ddb/sek.54 – Hunner 2019.

2. Es-due Mellem S. DdB/sek.54 – Hunner 2017.

3. Es-due Åben Ddb/sek.54 – Hunner 2018.

5. Es-due Åben Ddb/sek.54 – Hunner 2017.

5. Es-due Mellem S. Ddb/sek.54 – Hunner 2018.

Es-due Lang DdB/Sek.54 - Hanner

1. Es-due Lang Ddb/Sek.54 – Hanner 2020

 

Giesen 744 km nr. 3 ud af 111 medsendte duer.

Osnabrück 538 km nr. 3 ud af 105 medsendte duer.

Gøttingen 623 km nr. 26 ud af 134 medsendte duer.

 

084-19-937 “Hr. Bæk”

Har flg. plac. 3-3-26-60-114-135 i sektion 54 som 1 års.

7. Es-due Lang Ddb/Sek.54 – Hanner 2020

 

Osnabrück 538 km nr. 10 ud af 105 medsendte duer.

Gøttingen 623 km nr. 15 ud af 134 medsendte duer.

Dresden 698 km nr. 32 ud af 77 medsendte duer.

 

023-15-709 “Adolf”

Har flg. plac. 1-6-7-9-10-12-14-14-15-15-17-18-18-19-19-20-22-26-26-30 osv. ialt 38 plac. i sek.54 på 5 år. 

 

12. Olympiade klasse B – DdB 2019. 

5. Es-due åben Ddb/Sek.54 – Hanner 2018. 

Es-due Lang DdB/Sek.54 - Hunner

4. Es-due Lang Ddb/Sek.54 – Hunner 2020

 

Dresden 698 km nr. 9 ud af 77 medsendte duer.

Giesen 744 km nr. 22 ud af 111 medsendte duer.

Gøttingen 623 km nr. 50 ud af 134 medsendte duer.

 

023-16-409 “Nancy”

Har flg. plac. 1-2-5-5-6-6-6-8-9-9-11-11-11-17-21-21-22-22-23-26-27-28-29 osv. ialt 39 plac. i sek.54 på 4 år.

 

9. Olympiade klasse B – DdB 2019. 

2. Es-due Sprint Sek.54 – Hunner 2017.

2. Es-due Åben Ddb/Sek.54 – Hunner 2018.

8. Es-due Lang Ddb/Sek.54 – Hunner 2020

 

Dresden 698 km nr. 15 ud af 77 medsendte duer.

Gøttingen 623 km nr. 25 ud af 134 medsendte duer.

Osnabrück 538 km nr. 48 ud af 105 medsendte duer.

 

023-16-406 “Magda”

Har flg. plac. 3-4-5-15-16-17-19-22-25-32 osv. ialt 25 plac. i sek.54 på 4 år.

 

2. Es-due Lang Ddb/sek.54 – Hunner 2019.

9. Es-due Lang Region nord – Hunner 2019.