4. Es-due DdB åben – Hanner 2017. – Hanner 023-14-603

4. Es-due DdB åben – Hanner 2017.

 

Bremen 456 km nr. 1 i sektionen af 186 medsendte duer.

Henstedt 362 km nr. 10 i sektionen af 120 medsendte duer.

Bremen 458 km nr. 11 i sektionen af 131 medsendte duer.

Altona 383 km nr. 13 i sektionen af 458 medsendte duer.

Altona 383  km nr. 19 i sektionen af 404 medsendte duer.

 

023-14-603 “Niclas”

Har flg. plac. 1-3-3-3-3-5-6-6-7-8-10-10-10-11-12-13-14-17-19 osv. ialt 31 plac. på 3 år.

1. Es-due Unger Sektion 54 2014. 

1. Es-due Mellemdistance Sport DdB – Hanner 2016.

5. Es-due Mellemdistance DdB – Hanner 2016.