1. Es-due Lang Region nord – Hunner 023-16-840 ”Irma”

1. Es-due Lang Region nord – Hunner 2018.

 

Paderborn 605 km nr. 1 ud af 51 medsendte duer.

Münster 566 km nr. 3 ud af 155 medsendte duer.

Dresden 713 km nr. 4 ud af 70 medsendte duer.

 

023-16-840 “Irma”

Har flg. plac. 1-3-4-16-19 osv. ialt 10 plac. i sek.54 på 2 år.

1. Es-due Lang Ddb/sek.54 – Hunner 2018.