Leifs første due slag var bygget af fiskekasser

Leifs første due slag var bygget af fiskekasser.

At Leif Sørensen er blevet duemand er næsten en selvfølge, idet både faderen samt 2 brødre har været aktive. Leif startede allerede som 13 –årig, men var ikke gammel nok til at være aktiv medlem i brevdueforeningen 0194 ”Rex”, så der startede det første kompagniskab med faderen Marius Sørensen.

I 1964 blev Leif selv aktiv og fløj under navnet Sørensen & Sørensen. Derfor var det også nærliggende at Martin skulle blive angrebet af bacillen. Martin blev due»mand« som meget ung, idet han fik sine første duer i bytte for sutten, og lige siden har han deltaget aktivt i pasningen af duerne.

Martin blev aktiv medlem som 8-årig og dette makkerskab fløj under navnet Leif Sørensen & Søn. Da Martin blev 18 år og forsat ville være duemand ændrede de navnet som slaget flyver under i dag: L & M Sørensen.

At resultaterne er blevet så gode, som de er, har Leifs brødre også en andel i, idet man i fællesskab tog en beslutning, der fik stor betydning for slagenes fremtid.

I 1983 blev de tre brødre enige om, at nu skulle der andre og bedre duer ind på slagene. Leif havde fået en enkelt unge ud af (Jan Grondelaers afstamning) fra Bent Th. Petersen året før.

Det blev starten på avlsarbejde med duer fra Jan Grondelaers. Der blev indkøbt 4 duer på en tur til Belgien og de udgør stadig grundstammen på slaget i Nørresundby den dag i dag.