Rede 6 021-10-349 “Reagan”

Rede 6.

021-10-349 “Reagan”
REGIONSVINDER kapfløjet af Erling Nielsen 021 “Viborg”

Far til 021-10-349 “Reagan” er 021-01-289;
Sektionsvinder Osnabrück
1. Esdue Ddb sek. 61
4. Esdue National.

021-01-289 er far til:

021-06-431 som har flg. plac. 4-5-5-7-7-9-9-10-10-11-13-16-17-18-19-20 osv. ialt 44 plac. i sektion 61.
1. Esdue sek.61 2008
2. Esdue sek.61 2009.
2. Esdue sek.61 2010.
9. Es.due DdB 2010.

021-07-134 2. Esdue sek.61